top of page

Delivery Service 

  • ส่งฟรี! เมื่อซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป หรือ มากกว่า 6 ขวด ในกทม ภายในระยะทางที่กำหนด ทาง เราสามารถเช็คที่อยู่ก่อนจัดส่ง ว่าอยู่ในระยะทางส่งฟรีไหม ถ้าเกินระยะทางที่กำหนดจะมีค่าส่งตามจริง โดยต้นทางในการส่งจาก warehouse แถวสาธร

  • ส่งฟรี! ไปต่างจังหวัด เมื่อซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

Pluvium White
Pluvium White
Pluvium White
SKU 019
฿809
bottom of page