top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนWineMix

Biodynamic Wine (ไบโอไดนามิก ไวน์) อีกทางเลือกของนักดื่มสายสุขภาพ

Biodynamic Wine (ไบโอไดนามิก ไวน์) อีกทางเลือกของนักดื่มสายสุขภาพ


Biodynamic Wine (ไบโอไดนามิก ไวน์) จะถือหลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่เคร่งครัดมากกว่าออร์แกนิกไวน์ เป็นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในระบบปิดเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะไม่ใช้สารเคมีแล้ว ยังไม่ใช้สารใดๆ ที่มนุษย์ทำขึ้น อาทิ ยีสต์สำเร็จรูป และยังคำนึงถึงเรื่องธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงอิทธิพลของดวงจันทร์ในกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอีกด้วย และสิ่งที่ชาว biodynamic เค้าให้ความสำคัญมากก็คือการรักษาสุขภาพที่ดีของดิน และการให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การให้ความสำคัญของปุ๋ย (แน่นอนก็มาจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากของเหลือจากโรงไวน์บวกมูลสัตว์และพืชต่างในไร่) โดยผู้ผลิตแต่ละregionเค้าก็จะมีการปรับประยุกต์วิธีปลูกให้เข้ากับสถานที่ของตน

Biodynamic Wine (ไบโอไดนามิก ไวน์) สร้างขึ้นจากรากฐานของวิธีการทำเกษตรอินทรีย์วิธีหนึ่งในการเตรียมทำไวน์ชีวภาพ ได้แก่ การบรรจุปุ๋ยหมักพิเศษลงในเขาวัวฝังในดินจากนั้นขุดพบและกระจัดกระจายไปตามไร่องุ่นในเวลาต่อมา ฟาร์มไบโอไดนามิคเป็นศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่อุทิศให้กับการสร้าง“ ความสมดุลของชีวิต” ฟาร์มได้รับการจัดการแบบองค์รวมในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งพืชประกอบกันเป็น "อาณาจักรกลาง" ระหว่างกองกำลังของโลกด้านล่างและจักรวาลด้านบน

การทำเกษตรแบบชีวภาพสร้างขึ้นจากรากฐานของวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เช่นการยกเว้นสารเคมีและปุ๋ยเทียมด้วยการเพิ่มแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การบำรุงรักษาดินและเถาวัลย์ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักพิเศษและการแช่สมุนไพรที่เรียกว่าการเตรียม การเตรียมการเหล่านี้บรรจุลงในเขาวัวฝังไว้ในดินและต่อมาได้ขุดพบและกระจัดกระจายไปตามไร่องุ่น (นอกเหนือจากความเชื่อแล้วไวน์ไบโอไดนามิคยังผลิตขึ้นโดยไม่มีการ“ ผลิต” เพิ่มเติมเช่นยีสต์ทางการค้าหรือการปรับความเป็นกรด)ดังนั้น Biodynamic Wine (ไบโอไดนามิก ไวน์) มีวิธีการผลิตไวน์ชั้นเลิศจาก เป็นทางเลือกของนักดื่มสายสุขภาพ สายรักโลก อีกขั้นหนึ่งของไวน์ออแกนิค ที่นอกจากจะไม่ใช่สารเคมีแล้ว ยังนำเรื่องราวของจิตวิญญาณ จริยธรรม และระบบนิเวศน์ เข้ามาเป็นวิถีปฏิบัติในวินยาร์ด

ดู 360 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментари


bottom of page